LAIFE paraksta eduGain policy

17.10.2011 tika parakstīta Latvijas Identitāšu federācija LAIFE parakstīja eduGain policy. Ir uzsakts darbs pie LAIFE metadatu un dokumentācijas saskaņošanas ar eduGAIN, lai tuvāka nākotnē LAIFE pilnībā varetu iekļaut eduGAIN.

LAIFE eduGAIN Policy Declaration