Author: LAIFE

Latvijas Identitāšu federācija LAIFE ir izpildījusi visus kritērijus un, kā pirmā no Baltijas valstīm, kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas federāciju savienības EduGAIN dalībnieci. Detalizētāka informācija atrodama lapās EduGAIN Status un Par EduGAIN

Ir izstrādāta un apstiprināta LAIFE policy. Ar to var iepazīties šeit Today LAIFE steering committee approved Latvian academic identity federation (LAIFE) Policy

17.10.2011 tika parakstīta Latvijas Identitāšu federācija LAIFE parakstīja eduGain policy. Ir uzsakts darbs pie LAIFE metadatu un dokumentācijas saskaņošanas ar eduGAIN, lai tuvāka nākotnē LAIFE pilnībā varetu iekļaut eduGAIN. LAIFE eduGAIN Policy Declaration

Ir izveidots WAYF https://laife.lanet.lv/laife/WAYF Ir izveidoti federācijas metadati https://laife.lanet.lv/metadata/laife-metadata.xml

Uzsākts darbs pie Latvijas Identitāšu Federācijas izveidošanas. Darbu uzsākusi LAIFE mājaslapa laife.lanet.lv